Veštine prodaje & pregovaranja za regrutere©

Veštine prodaje & pregovaranja za regrutere©

Ovaj kurs je osmišljen kako bi vam pomogao da savladate prodajne i pregovaračke veštine i poboljšate svoj proces regrutacije i selekcije. Kurs je modularan i naša preporuka je da ga završite tokom perioda od 6 nedelja, kako biste mogli da testirate i primenite stečene veštine. Ipak, vi možete pratiti svoj tempo učenja.

Private Course
Please sign in to contact responsible
Responsible Dragan Vukosavljević
Last Update 20/11/2022
Completion Time 3 hours 50 minutes
Members 1
Advanced Serbian
 • Uvod
  1Lessons ·
 • 1. sedmica
  5Lessons ·
  • Recruitment pipeline
  • Proces donošenja odluka
  • Veštine uticaja
  • Planiranje, priprema i otvaranje intervjua
  • Testirajte svoje znanje - 1. sedmica
 • 2. sedmica
  4Lessons ·
  • Veštine slušanja
  • Veštine postavljanja pitanja
  • Pristupi za identifikaciju potreba
  • Testirajte svoje znanje - 2. sedmica
 • 3. sedmica
  4Lessons ·
  • Proces kvalifikacije
  • Kvalifikujte svog klijenta (internog/eksternog)
  • Kvalifikujte svog kandidata
  • Testirajte svoje znanje - 3. sedmica
 • 4. sedmica
  3Lessons ·
  • Kako reagovati na prihvatanje kandidata?
  • Zatvaranje intervjua
  • Testirajte svoje znanje - 4. sedmica
 • 5. sedmica
  2Lessons ·
  • Kako reagovati na otpor kandidata?
  • Testirajte svoje znanje - 5. sedmica
 • 6. sedmica
  2Lessons ·
  • Pregovaranje u procesu regrutacije i selekcije
  • Testirajte svoje znanje - 6. sedmica