Ciljevi i očekivani ishodi kursa

Tokom ovog kursa pomoći ćemo vam da usavršite prodajnim i pregovaračkim veštinama koje će unaprediti vaš proces regrutacije i selekcije. Naučićete da:

  • Upravljate bazom kandidata na način koji obezbeđuje adekvatan priliv kandidata sa potrebnim kompetencijama

  • Vodite dijalog sa klijentima (internim/eksternim) jezikom koji obezbeđuje međusobno razumevanje. Govorićete jezikom i biznisa i HR-a!

  • Razumete proces donošenja odluka (klijenata i kandidata)

  • Planirate intervjue sa kandidatima na strukturiran način i sa jasnim ciljevima i strategijom

  • Vodite dijalog sa kandidatima na način koji osnažuje odnos, pojačava pozitivnu percepciju i unapređuje proces.

  • Koristite konsultativni pristup koji vam obezbeđuje uvid u stvarne potrebe/pokretače kandidata za zaposlenjem ili promenom posla.

  • Primenite efektivne tehnike za otklanjanje pogrešnih percepcija, skepticizma ili zabrinutosti kandidata.

  • Zaključite svaki intervju sa jasnim planom akcija koji uključuje klijenta/kandidata.

  • Razvijete i ispregovarate rešenje koje zadovoljava organizacione potrebe klijenata, kao i očekivanja kandidata.

Rating
0 0

There are no comments for now.