Ključ za budući razvoj karijere su…. REGRUTERI!

Nedavno sam pročitao dva odlična članka na LinkedIn-u, jedan je napisala gdja Sandra Kyle, CHRL (Listen Up. You Own Your Career, Not Your Boss) i drugi koji je napisao gdin Didier Elzinga, CEO@Culture Amp (The best HR idea I ever stole).

Prava inspiracija za pisanje na temu razvoja karijere u vremenima pred nama je došla najpre iz rečenice na slici iznad članka gdje Kyle, koja kaže “Stabilne putanje karijere NESTAJU” i jedan pasus iz teksta gdina Elzinge koji citira generalnog direktora kompanije koji dočekuje novozaposlene prvog dana na poslu i govori im: “Vrlo smo srećni što ste sa nama. Sada, moje pitanje za vas je kako mogu da iskoristim svoje lične kontakte da bih vam pomogao da nađete svoj sledeći posao?”.

Ovaj članak je, u stvari, moj lični uvid u NOVU REALNOST i NOVO NORMALNO u razvoju karijere, kao i o tome kako ja u tome vidim ulogu regrutera.

Evo nekoliko činjenica o NOVOJ REALNOSTI:

 • Kompanije prelaze sa hijerarhijskog na „ravan“ organizacioni model, koji kao svoju posledicu ima manje nivoa upravljanja i manje mogućnosti za razvoj karijere pojedinaca.

 • Procenat povremeno zaposlenih (za potrebe projekata) primetno raste, čak i visoko razvijenim zemljama EU (OECD podaci)

 • Milenijalci su zakoračili na tržište rada!

I par činjenica o NOVO NORMALNOM:

 • LinkedIn studija pokazuje da milenijalci promene čak 4 posla do 32. godine života.

 • 21% milenijalaca je promenilo posao u protekloj godini i skloniji su tome da odaberu posao u novoj kompaniji, no da napreduju i svojoj trenutnoj organizaciji (Gallup)

 • Podaci takođe pokazuju da 70% zaposlenih za koje je procenjeno da postoji visok rizik za zadržavanje, kažu da moraju napustiti kompaniju kako bi napredovali u karijeri, iako ti zaposleni već imaju neophodne veštine i ostvaruju vrhunske rezultate na poslu, ili imaju potencijala da ostvaruju vrhunske rezultate. (Willis Towers Watson study)

 • Prilike za lični i profesionalni razvoj su i dalje jedan od glavnih prioriteta u svim grupama koje su učestvovale u istraživanjima (milenijalci i oni koji to nisu).

 • Statistika promena karijere: danas, osoba promeni od 10 do 15 poslova ( u proseku 12) tokom svoje karijere.

Ovi podaci otkrivaju drastičnu promenu u načinu razmišljanja ljudi i načinu na koji oni sada doživljavaju razvoj karijere.​


I, ko će nam pružiti pomoć i podršku u tom našem upravljanju sopstvenom karijerom? Ja verujem da su to regruteri!

Da li će oni to moći/znati?

Ovo je dobro pitanje, imajući u vidu da smo svedoci brojnih kritika izrečenih na račun regrutera, kako nam „spamuju“ LinkedIn profile maglovitim ponudama i obećanjima poput „Mislim da imamo pravu poziciju za vas. Nudimo rad na interesantnim projektima, dinamično radno okruženje i konkurentnu platu!“ Neki komentatori navode da je i u oblasti regrutacije i selekcije primetna hiper-produkcija, da regruteri često ni ne pregledaju detaljno profil kandidata pre no što pošalju poruku i da u komunikaciji uvek nedostaje personalizovani pristup. Većina tih članaka bavi se preporukama upućenim regruterima šta treba da PRESTANU DA RADE.

U svojoj profesionalnoj karijeri često sam sarađivao sa regruterima, nekada kao kandidat, nekada kao menadžer koji je zapošljavao članove svog tima, ali i kao konsultant pomažući im da napreduju u onome što rade. Zbog toga, ja ne želim da biram stranu, osuđujem ko je u pravu ili ko greši, već mi je cilj da pošaljem snažnu poruku svim regruterima, korporativnim i agencijskim, ovo je ono što TREBA da POČNETE DA RADITE kako biste se prilagodili okolnostima NOVE REALNOSTI i NOVO NORMALNOG.

Efektivne veštine prodaje mogu u neverovatnoj meri da unaprede vaš pristup klijentima i kandidatima, da on što radite učini efektivnijim i više vrednovanim.

Evo ključnih prodajnih veština koje su kod vas trenutno kritične i koje ćete morati da razvijete. To će vam takođe osigurati smislen „pool“ kandidata, kao i uspeh:

 • Prospecting veštine – ove veštine će vam pomoći da napravite razliku između onih koji mogu biti kandidati (suspects) i oni koji su potencijalni kandidati (prospects). Kao rezultat, nećete slati nebrojene generičke poruke čitavoj svojoj LinkedIn mreži, već samo pažljivo odabranoj publici.

 • Veštine kvalifikacije vam pomažu upravljate razgovorom i koncentrišete intervju oko ključnih pokretača kandidata za karijernom promenom (karijerni ciljevi, proces donošena odluka, finansijski okvir i opcije). Veštine vam pomažu da doneste validnu odluku da li se i u kojoj meri kandidat uklapa u potrebe vaše organizacije.

 • Veštine preporučivanja su ključne za unapređenje procenta prihvaćenih ponuda, a pomažu vam i da utičete na percepciju kandidata u kojoj meri ste uspeli da odgovorite na njegove lične i karijerne ciljeve. Veštine preporučivanja vam pomažu da napravite personalizovane ponude za posao koje adresiraju vrlo specifične potrebe kandidata, na strukturisan način.

Kako bih pomogao regruterima da se dodatno razviju, dizajnirao sam i uspešno primenio programe “Veštine prodaje i pregovaranja za regrutere©”. Tako da, ukoliko niste srećni sa sporednom ulogom, već želite da imate glavnu ulogu u razvoju naših karijera, nemojte oklevati da me kontaktirate. Sa zadovoljstvom ću pomoći!


Ključ za budući razvoj karijere su…. REGRUTERI!
HiNT d.o.o, Dragan Vukosavljević 16. март 2017.
Podeli ovaj članak
Oznake
Naši blogovi
Prijavi se da ostaviš komentar
PDA i trening dizajn